Liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghiệp DOVA

Địa chỉ: Lô VI, Đồng Vàng, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3660 368

Fax: 0240 3660 388

Email: nguyenquanglan@gmail.com

Hotline: 0913 32 1368